Misereor Jugendaktion 2019 – “Basta!” El Salvador

Begleitvideo zur MISEREOR⁄BDKJ Jugendaktion 2019 zu El Salvador.
Illustrationen: Daavid Mörtl
(2D Animation)